Hà Nội điều chỉnh quy hoạch khu đô thi Tây Nam đường 70

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch khu đô thi Tây Nam đường 70. Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội chính thức ban hành Quyết định Số 8782/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lại khu đô thị chức năng phía Tây Nam đường 70 tại các ô đất mang ký hiệu số CTXH, HT1, HT2, HT3 tỷ lệ 1/500.

Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Nam đường 70

Cụ thể, các ô đất được quy hoạch lại mang ký hiệu CTXH, HT1, HT2,HT3 nằm trong khu đô thị chức năng Tây Nam đường 70 thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tổng diện tích các ô đất được nghiên cứu và lập quy hoạch lại vào khoảng 5,33ha với quy mô dân số dự kiến vào khoảng 5.516 người.

Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Nam đường 70 nhằm mục đích thực hiện chỉ đạo của thành ủy về chủ trương phát triển dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở trên khu đất có diện tích 13,83ha và khu nhà ở thương mại phục vụ cho việc tái định cư tại khu đô thị chức năng Tây Nam đường 70.

Việc điều chỉnh lại quy hoạch phải đảm bảo việc kế thừa các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt từ trước đó. Các ô đất được điều chỉnh lại phải phù hợp với quy định phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 đã được duyệt trước đó nhằm đảm bảo việc khớp nối về hệ thống hạ tầng giao thông và xã hội.

Để thực hiện quyết định này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao cho Sở quy hoạch - Kiến trúc tổ chức thực hiện và xác nhận bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tại các lô đất mang ký hiệu số: CTXH, HT1, HT2, HT3. Giao cho Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm chủ trì và phối hợp với Sở quy hoạch - Kiến trúc thực hiện.

Công ty CP thương mại Ngôi nhà mới sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm công bố thông tin cho nhân dân, lập hồ sơ quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch và phối hợp với các cơ quan chức nằng có liên quan để được hướng dẫn triển khai dự án,...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát quá trình xây dựng theo quy hoạch, xử lý những trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật,...