Bộ Xây Dựng có báo cáo về việc cho thuê 2 biệt thự cộng vụ

Bộ Xây Dựng có báo cáo về việc cho thuê 2 biệt thự cộng vụ. Bộ Xây dựng vừa có văn bản chính thức đề nghị Thủ tướng giao Bộ này ban hành quyết định bố trí cho thuê đối với 2 biệt thự công vụ tại khu ngoại giao Đoàn, thuộc quận Bắc Từ Liêm cho các đồng chí là Uỷ viên của Bộ Chính trị, Ban bí thư,...

Biệt thự Ngoại Giao Đoàn

2 biệt thự công vụ nằm tại Khu đô thị Ngoại giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bộ Xây dựng vừa có có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí 2 căn biệt thự công vụ tại dự án khu nhà ở công vụ và thương mại N04A, khu ngoại giao Đoàn, thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trước đó, tại văn bản số 2796 ngày 20/6/2018, Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội đã thống nhất việc bố trí 2 biệt thự công vụ có diện tích đất là 500 m2/căn tại Dự án khu nhà ở công vụ và thương mại N04A, khu ngoại giao Đoàn, làm nhà ở công vụ cho các đồng chí Ủy Viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

 Bộ Tài chính có ý kiến cho rằng, cần rà soát lại quy định về: đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hình thức bố trí nhà ở công vụ để phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết: Theo Luật tại Việt Nam về nhà ở năm 2014 quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn nhà ở công vụ,  giao Thủ tướng quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Luật Nhà ở cũng có quy định dành cho cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ sẽ được bố trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh của Đảng và nhà nước Việt Nam.

Cũng theo quy định về Luật Nhà ở thì Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện chủ sở hữu và có trách nhiệm quản lý nhà ở công vụ được đầu tư bằng nguồn vốn từ Trung ương. Cũng tại điều 02 và điều 03 của Quyết định số 27/2015-QĐ-TT, quy định đối với biệt thự công vụ loại A có diện tích đất sử dụng từ 450 m2/căn - 500 m2/căn, được bố trí cho các đồng chí là Uỷ viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng ban hành quyết định bố trí việc cho thuê đối với 02 biệt thự công vụ nêu trên cho các đồng chí là Uỷ viên của Bộ Chính trị, Ban bí thư theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Xây dựng cho biết Bộ này sẽ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng 02 biệt thự nói trên như: việc ký hợp đồng thuê, thanh toán tiền thuê nhà ở, cung cấp dịch vụ và đảm bảo an ninh, an toàn khu biệt thự công vụ…